เครื่องกวน Vanther B100
กลีเซอรีนก้อนใส ขนาด 4 kg
TSF-451-1000 ซิลิโคน ออยส์ , Element 14 PDMS 1000,
TSF-451-350, Element 14 PDMS 350, น้ำมันซิลิโคน , Silicone oil, ซิลิโคนออยส์
เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด
เครื่องวัดph
เครื่องวัด TDS (สารละลายในน้ำ)
Vanther turbofan
เครื่องวัดPH
Vanther rollcup
ชุดน้ำยาล้างจาน สูตร 2 เข้มข้น ทำได้ 14 kg
ชุดน้ำยาล้างจาน สูตร 1 ทั่วไปทำได้ 14 kg
Dehyquart AC
Dehydag Wax AB
Emal AD25
IPA iso propyl alcohol
กัมอราบิก
EDTA 4 Na
White oil No.15
Vortex NT28
Vortex NT8000
Vortex FT-24
Vortex FT-50
Tween 80 Emulsifier food grade
Tween 80 Emulsifier Tech grade
NP-10 สารลดแรงตึงผิว
NP-6 สารลดแรงตึงผิว
NP-9 สารลดแรงตึงผิว
Triethanolamine,TEA
เกลือแห้ง หรือผงข้น
PVA GH-17R
PEG 600
PEG 400
N70, Emal 270 TH
Monopropylene glycol ,MPG USP grade
Monopropylene glycol ,MPG Techgrade
Monoethanolamine,MEA
Neopelex FS,LAS
LE-458, Socone 60C
Glydant สารกันเสีย
Siliocone Fluid 350
Siliocone Fluid 100
Siliocone Fluid 1000
Ethy-E 95
Emal 10G ผงฟองเม็ด
Dehyton KEAS
สารลดฟอง SDF-10
Diethanolamine,DEA
ซิตริก โมโนไฮเดรต
Comparance KDT สารเพิ่มความหนืด

        
Sitemap หมวดหมู่