โซเดียมเมต้าไบซัลไฟด์ Sodium metabisulphite (Food grade)
โซเดียม แอซิค ไพไรฟอสเฟต Sodium acid pyrophosphate
Triton X-100 ไตรตัน เอกซ์ 100
Silicone emulsion 35 ซิลิโคน อิมัลชั่น
TSF4708 อะมิโน ซิลิโคน
Ethylenediamine,EDA (เอธิลลีนไดเอมีน)
พีอีจี 200 PEG 200 carbowax PEG200
Emal 27 CT หัวเชื้อแชมพู
Cellosize QP 52000H
Cellosize QP 15000H
ไดเอธิลลีนไกลคอล , (Diethaylene glycol ,DEG)
Tergitol NP8
Tergitol NP30 (70%) (Nonyl phenol ethoxylate 30 EO)
Tergitol NP40 (Nonyl phenol ethoxylate 40 EO)

        
Sitemap หมวดหมู่